برگزاری نخستین جشنواره دوسالانه منطقه ای فیلم مستند « آذربایجان »

برگزاری نخستین جشنواره دوسالانه منطقه ای فیلم مستند « آذربایجان »

خانه سینمای مستند تبریز با همکاری و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، نخستین جشنواره دوسالانه منطقه ای فیلم مستند « آذربایجان » را با حضور مستند سازان 7 استان : آذربایجانشرقی - آذربایجانغربی - اردبیل - زنجان - قزوین - گیلان و همدان از 26 لغایت 28 شهریور ماه سال 1398 در تبریز برگزار خواهد کرد. این جشنواره سال 1397 بصورت استانی برگزار شده بود. جشنواره منطقه ای فیلم مستند « آذربایجان » در تقویم و فهرست جشنواره های سال 1398 سازمان سینمایی کشور قرار دارد.  

 


چاپ   ایمیل