دریافت لوح تقدر از رئیس
 
تصویر قبلی
تازه سازی
بستن پنجره
تصویر بعدی