درخشش محمد علیمرادی مستندساز تبریزی در جشنواره طنین مسجد

جایزه ویژه هیات داوران سومین جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد، در بخش ویژه سیل مهربانی به فیلم مستند “سن چاغیرسان گلرم من” ساخته محمد علیمرادی، مستند ساز جوان آذربایجانی عضو خانه سینمای مستند تبریز رسید.

چاپ   ایمیل