نخستین جشنواره استانی فیلم مستند « آذربایجان » به کار خود پایان داد.

برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم مستند « آذربایجان » در پردیس سینمایی ستاره باران تبریز ، قوچ های زرین این جشنواره را به خانه بردند.

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه