اهدای دومین لوح عضویت افتخاری خانه سینمای مستند تبریز به پیروز کلانتری

همزمان با برگزاری برنامه و ورک شاپ نیم نگاه توسط خانه سینمای مستند تبریز با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ،

طرح و فیلمنامه های منتخب مستندسازان استان برای تولید نهایی شد.

 

طرح و فیلمنامه های منتخب مستندسازان استان برای تولید بررسی و نهایی شد.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

روز دوشنبه سی ام اردیبهشت ماه سال 1398 مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضا در محل خانه سینمای مستند تبریز برگزار شد.

عضویت در خبرنامه