احد خدادادی - عضو علی البدل هیأت مدیره
احد خدادادی - عضو علی البدل هیأت مدیره
سعادتعلی سعیدپور - رئیس هیأت مدیره
سعادتعلی سعیدپور - رئیس هیأت مدیره
علی خیرخواه - نایب رئیس هیأت مدیره
علی خیرخواه - نایب رئیس هیأت مدیره
علی دلکاری - خزانه دار
علی دلکاری - خزانه دار
فرهود بحری کرمی - عضو علی البدل بازرس
فرهود بحری کرمی - عضو علی البدل بازرس
لعیا میرنصیری - بازرس
لعیا میرنصیری - بازرس
 
 
Powered by Phoca Gallery