اساسنامه

اساسنامه

خانه سینمای مستند تبریز

1396

 

 فصل اول : تعریف

ماده1) خانه سینمای مستند تبریز تشکلی است ، مستقل و غیردولتی ، متشکل از کارگردانان حرفه‌ای سینمای مستند استان آذربایجانشرقی که از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تشکیل شده است و اختصارا” در این اساسنامه خانه مستند نامیده می‌شود.

ماده 2) خانه مستند به هیچ حزب و دسته و گروه سیاسی وابستگی ندارد و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خواهد داشت.

ماده 3)  دفتر اصلی خانه مستند در شهر تبریز، بلوار استاد شهریار - اول سربالایی ولیعصر (عج) - مجتمع سینمایی 22 بهمن است .محدوده فعالیت خانه مستند در سطح استان آذربایجانشرقی می باشد.

ماده 4) هدف از تشکیل خانه مستند، حفظ و صیانت حقوق مادی و معنوی اعضاء و کمک به ارتقاء کیفی سینمای مستند استان است.

ماده 5) کارگردان حرفه ای سینمای مستند به کسی اطلاق می شود که وظیفه هدایت و رهبری عوامل فنی و هنری یک فیلم بلند مستند و یا نیمه بلند مستند و یا کوتاه مستند، را بر عهده دارد و مالک معنوی اثر بشمار می آید.

ماده 6) هیأت موسس « خانه سینمای مستند تبریز » که متشکل از آقایان : 1 - سعادتعلی سعیدپور2 - حسن علیزادپروین 3 – محمد محمودی 4 – قربانعلی طاهرفر 5 – حسین پورستار 6 – علی خیرخواه می باشند ، برای تهیه مقدمات تشکیل خانه مستند ، تدوین و تصویب  اساسنامه ، عضو گیری ، فراخوانی اعضاء برای برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی با نظارت بر روند قانونی منطبق با اساسنامه ، همچنین انتخاب نخستین هیأت مدیره و بازرس خانه مستند قیام نموده اند و بعد ازتأسیس نیز می توانند به عنوان کاندیدای هیأت مدیره  و در جهت حفظ و تحقق اهداف این خانه مستند به فعالیت خود ادامه دهند.

 فصل دوم : وظایف

ماده7) تلاش جهت ایجاد امنیت شغلی برای تمامی اعضای خانه مستند.

ماده 8) کمک به فراهم ساختن امکانات رفاهی برای اعضاء از طریق ایجاد پوشش‌های تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و ایجاد تعاونی‌های مصرف و مسکن و صندوق‌های حمایتی و نظایر آن.

ماده9) ایجاد زمینه‌های مناسب برای تبادل تجربیات و اندیشه‌های اعضاء در درون و بیرون خانه مستند و بستر برای همکاری میان اعضاء.

ماده 10) ایجاد ارتباط و بررسی زمینه‌های همکاری با سازمان‌ها و مراکز فرهنگی هنری ایران و جهان به منظور توسعه فنی و فرهنگی سینمای مستند استان.

ماده 11) مشارکت و حضور در تمامی شوراها، مراکز تصمیم ‌گیری و کارشناسی که در زمینه‌های تدوین سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی سینمای استان مؤثرند.

ماده 12) ارتباط مداوم و هماهنگی با سازمانهای سینمایی و تشکل‌های صنفی سینمای ایران و استان.

ماده 13) همکاری و ارائه پیشنهادات به مراجع ذیربط به منظور بالا بردن سطح استانداردهای سینمای مستند حرفه ای استان.

ماده 14) حفظ شأن فرهنگی و هنری اعضاء به منظور صیانت از اعتبار حرفه‌ای آنها.

ماده 15) تشکیل هیأت داوری جهت رسیدگی به اختلافات  مرتبط با فعالیتهای حرفه ای اعضاء در درون و بیرون صنف.

ماده 16) تشکیل و برگزاری کارگاه‌های فنی و هنری ، تخصصی و کلاسهای آموزشی سینمایی ( مستند ) برای هنرجویان و علاقمندان، جهت ارتقاء دانش و توانایی‌های لازم.

فصل سوم : عضویت و شرایط‌ آن

ماده17) عضویت در خانه مستند مشروط به احراز شرایط عمومی عضویت و ارزیابی در خانه مستند و شرایط مندرج در این اساسنامه با تصویب هیأت مدیره خانه مستند انجام‌ می پذیرد.

ماده 18) عضویت درخانه مستند منوط به قبول اساسنامه ، آیین نامه ها و مقررات خانه مستند و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه حسب آیین نامه های مصوب هیأت مدیره محقق خواهد شد.

ماده 19) عضو خانه مستند، به غیر از عضو افتخاری ، میباید متولد و یا ساکن استان آذربایجانشرقی باشد.

ماده 20) عضویت در خانه مستند منوط به دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم یا درجه هنری معادل ( درجه 5 ) از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی میباشد.

ماده 21) عضویت درخانه مستند به چهارنوع عضویت : 1 – پیوسته 2 – وابسته 3 – موقت4 – افتخاری تقسیم می شود.

تبصره 1 : تعیین و تغییر نوع عضویت به درخواست کتبی متقاضی و تصویب هیأت مدیره خانه مستند انجام پذیر است ، اما تنزل احتمالی عضو صرفا" با تصمیم هیأت مدیره محقق خواهد شد.

ماده22 ) عضو پیوسته خانه مستند به کارگردانی اطلاق می‌شود که حداقل چهار فیلم مستند ، طبق ضوابط و قوانین جاری کشور کارگردانی کرده و در پرونده حرفه ای خود داشته باشد . عضو پیوسته از تمامی حقوق صنفی و حمایت‌های مادی و معنوی مندرج در اساسنامه خانه مستند برخوردار شده و می‌تواند نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس خانه مستند باشد.

تبصره1 : عضو پیوسته‌ای که از تاریخ آخرین ساخت فیلم مستند او پنج سال گذشته باشد ، با بررسی و برحسب تصمیم هیأت مدیره به عضو  وابسته تبدیل خواهد شد.

تبصره 2 : عضو پیوسته ای که 6 فیلم مستند در پرونده کاری و حرفه ای خود داشته باشد شامل تغییر و تنزل عضویت نخواهد شد.

ماده23 ) عضو وابسته خانه مستند به کارگردانی اطلاق می‌شود که حداقل دو فیلم مستند ، طبق ضوابط و قوانین جاری کشور کارگردانی کرده و در پرونده کاری خود داشته باشد . عضو وابسته از تمامی حقوق صنفی و حمایت‌های مادی و معنوی مندرج در اساسنامه خانه مستند برخوردار شده و در مجمع عمومی خانه مستند صاحب رأی بوده اما نمی تواند نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس خانه مستند باشد.

تبصره 1 : عضو وابسته‌ای که از تاریخ آخرین ساخت فیلم مستند او بیش از پنج سال گذشته باشد ، برحسب تصمیم هیأت مدیره ، نوع عضویت او به عضویت موقت تغییر خواهد یافت.

ماده24 ) عضو موقت خانه مستند به کارگردانی اطلاق می‌شود که حداقل یک فیلم مستند ، طبق ضوابط و قوانین جاری کشور کارگردانی کرده و در پرونده کاری خود داشته باشد . عضو موقت می تواند در مجمع عمومی خانه مستند حضور داشته باشد اما حق رأی و انتخاب ندارد.

ماده 25 ) عضو افتخاری خانه مستند به شخصی اطلاق میشود که از میان مستند سازان بنام و با تجربه در سطح ملی و منطقه ای توسط هیأت مدیره انتخاب و تعیین و برای آنها کارت عضویت افتخاری صادر گردد.

ماده26 ) هیأت مدیره خانه مستند می‌تواند نسبت به تعلیق عضویت اعضائی که مبادرت به تخلف از مواد اساسنامه یا ارتکاب یا اموری که موجب هتک حیثیت و شأن حرفه‌ای شده باشد، اقدام نماید.

تبصره1 : عضو معلق می‌تواند از طریق بازرس خانه مستند تقاضای رسیدگی و فرجام نماید.

تبصره2 : خروج از عضویت خانه مستند اختیاری است اما تقاضای مجدد عضویت باید با تصویب هیأت مدیره وقت باشد.

ماده 27) در اولین دوره عضوگیری خانه مستند ، درخواست عضویت به هیأت موسس تسلیم خواهد شد.

ماده 28) عدم پرداخت حق عضویت پس از اخطار کتبی و عدم مراجعه عضو طی سه ماه پس از تاریخ ارسال اخطار ، موجب لغو عضویت خواهد شد.

فصل چهارم: ارکان

ماده29 ) ارکان خانه مستند عبارتند از:

1 - مجمع عمومی.

2 - هیأت مدیره.

3 –بازرس.

فصل پنجم : مجمع عمومی

ماده30 ) مجمع عمومی بالاترین رکن خانه مستند است که متشکل از اعضای پیوسته و وابسته خانه مستند می باشد.

تبصره 1 : حضور اعضاء موقت در مجمع عمومی با رعایت موازین ماده24   بلامانع است.

ماده 31 ) مجمع عمومی خانه مستند به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می گردد.

ماده32 ) مجمع عمومی عادی به دعوت هیأت مدیره هر سال در یک نوبت تشکیل می گردد.

ماده33 ) دعوت مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه پرشمار یا تخصصی به عمل می‌آید. در آگهی می‌بایست دستور جلسه مشخص و ذکر زمان و مکان قید گردد و دعوت می‌بایست حداقل 15 روز پیش از برگزاری جلسه انجام پذیرد.

ماده 34) قبل از تشکیل جلسات مجمع عمومی ، صورت اسامی تمامی اعضاء در یک نسخه تهیه و در دسترس حاضران قرار داده می شود تا مقابل نام خود را امضاء کنند.

ماده 35) جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک رسمیت یافته و چنانچه در مرتبه اول حد نصاب حاصل نشد، در مرتبه دوم که ظرف حداقل مدت 15 روز و حداکثر 30 روزاعلام و تشکیل می‌شود با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره1 : چنانچه مجمع عمومی دوم نیز به حد نصاب نرسد به فاصله  15 روز و حداکثر 30 روز مجمع عمومی سوم اعلام و تشکیل می‌شود که این بار با هر تعداد حضور اعضاء رسمیت خواهد داشت.

ماده36 ) تمامی مصوبات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده37 ) هر عضو پیوسته و وابسته می تواند در مجمع عمومی حداکثر وکالت یک عضو دیگر را داشته باشد، وکالت نامه بایستی به صورت کتبی به بازرس تحویل گردد.

ماده 38) مذاکرات و تصمیمات و تعداد افراد حاضر در جلسه و تعداد آرای موافق و مخالف می بایست در صورتجلسه قید و به امضای رئیس و نائب رئیس و منشی جلسه برسد.

ماده 39) در صورتی که اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه طی یک جلسه خاتمه نپذیرد ، جلسه مجمع عمومی بعنوان تنفس تعطیل و حداکثر برای یک هفته بعد باید تشکیل شود.

ماده40 ) وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1 -  استماع و رسیدگی به گزارش فعالیت‌های عملیاتی و مالی هیأت مدیره و بازرس.

2 - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس مطابق با اساسنامه.

3  - مشاوره درباره پیشنهادات هیأت مدیره در زمینه برنامه‌های آتی.

4 -  دریافت پیشنهادات جدید در زمینه خط مشی خانه مستند (اهداف و وظایف).

ماده41 ) جلسات مجمع عمومی که با دستور جلسه انتخابات برگزار می‌شود را رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس و با حضور بازرس افتتاح می‌کند، سپس مجمع عمومی را  یک هیأت رئیسه متشکل از یک رئیس، یک منشی و یک ناظرکه از میان اعضای حاضر انتخاب می‌شوند، اداره میگردد.

تبصره 1 : اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی نمی توانند کاندیدای انتخابات هیأت مدیره باشند.

تبصره2: هیأت رئیسه مجمع عمومی نسبت به رسمیت جلسه انتخابات ، اخذ آرا و شمارش آن ، اعلام نتایج و تنظیم صورتجلسات اقدام می‌نماید.

تبصره3 : صورتجلسات توسط منشی ثبت و به امضای هیأت رئیسه خواهد رسید.

تبصره 4: هر گونه شکایت نسبت به انتخابات هیأت مدیره و بازرس تا دو هفته پس از جلسه، قابل رسیدگی است. شکایات می‌بایست کتبی و تسلیم بازرس قبلی گردد.

*مجمع عمومی فوق العاده

ماده42 ) مجمع عمومی فوق‌العاده خانه مستند می‌تواند در هر زمان از سال به درخواست هیأت مدیره یا بازرس یا دو سوم اعضای خانه مستند با ذکر دستور جلسه تشکیل ‌گردد.

ماده43 ) مجمع عمومی فوق العاده از تمامی اختیارات مجمع عمومی عادی برخوردار می باشد.

ماده44 ) جلسات مجمع عمومی فوق العاده ، با حضور دو سوم اعضای خانه مستند رسمیت می یابد .

ماده 45) تمامی مصوبات مجامع عمومی فوق العاده با رأی اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده46 ) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

1 - بررسی و تصویب تغییرات مفاد اساسنامه خانه مستند .

2 -  انتخابات جهت ترمیم هیأت مدیره و بازرس مطابق با اساسنامه .

3 -  پیشنهاد عزل هیأت مدیره و بازرس و انتخابات پیش از موعد.

4 - بررسی پیشنهاد انحلال خانه مستند و در صورت تصویب، تعیین مدیر تسویه و نحوه اجرای آن طبق ماده 69 اساسنامه و تبصره الحاقی آن.

فصل ششم : هیأت مدیره

ماده47 ) اداره خانه مستند بر عهده هیأت مدیره بوده  و اعضای هیأت مدیره متشکل از 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر بازرس اصلی وعلی البدل و 1 نفرعضو علی البدل هیأت مدیره به شرح ذیل توسط اعضای پیوسته و وابسته خانه مستند در مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

رئیس هیأت مدیره – نایب رئیس هیأت مدیره – خزانه دار – دو نفر بازرس اصلی و علی البدل – یکنفر عضو علی البدل هیأت مدیره.

 تبصره 1 :مسئولیت اجرائی مصوبات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره میباشد . در غیاب رئیس هیأت مدیره ، پیگیری و اجرای مصوبات با نایب رئیس خواهد بود.

تبصره 2 : در صورتیکه تعداد اعضای وابسته و پیوسته خانه مستند به بیش از 40 نفر برسد ، مجمع عمومی درباره افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره تصمیم خواهد گرفت.

ماده 48) داوطلب عضویت در هیأت مدیره می بایست دارای حداقل لیسانس یا درجه هنری معادل ( درجه 3 ) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

ماده49 ) دوره قانونی فعالیت هیأت مدیره دو سال و تجدید انتخاب اعضای آن در دوره‌های بعدی بلامانع است.

 تبصره 1 : در هر دوره از انتخابات مادامی که هیأت مدیره جدید تعیین نشده باشند هیأت مدیره قبلی بطور موقت مسئولیت اداره خانه مستند را به عهده دارد. هیأت مدیره اعضای قبلی موظفند بلافاصله چک ، اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار را طی صورتجلسه ای به هیأت مدیره جدید تحویل نمایند.

 ماده50 ) در صورت فوت یا کناره گیری یا غیبت غیرموجه هر یک از اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شوند.

 تبصره1: غیبت‌ اعضاء که به دلیل بیماری یا حوادث غیر مترقبه و یا ساخت فیلم مستند با اطلاع رئیس هیأت مدیره باشد موجه تلقی می گردد.

 تبصره2: شش جلسه غیبت متوالی غیرموجه  اعضای اصلی هیأت مدیره موجب برکناری عضو خواهد شد.

تبصره 3: استعفای اعضای هیأت مدیره باید به صورت کتبی به رئیس هیأت و بازرس ارائه شود و حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از بررسی هیأت مدیره نتیجه آن  به عضو مستعفی اعلام گردد.

تبصره 4: استعفای رئیس هیأت مدیره باید به صورت کتبی به بازرس ارائه شود و حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از بررسی هیأت مدیره نتیجه آن به مستعفی اعلام گردد.

ماده 51) اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور خانه مستند با امضاء  ثابت رئیس هیأت مدیره و  یکی از دو امضای معرفی شده نایب رئیس و خزانه دار با مهر خانه مستند تبریز معتبر خواهد بود.

ماده52 ) در صورتی که به هر دلیل مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و بازرس به کمتر از پنج نفر برسد، می‌بایست جهت ترمیم هیأت مدیره و بازرس انتخابات برگزار شود.

ماده53 ) هیأت مدیره باید در اولین جلسه رسمی خود، رئیس، نایب رئیس و خزانه دار را برای مدت دو سال از میان اعضای هیأت انتخاب نماید‌.

تبصره 1 : تغییر رئیس هیأت مدیره بر اساس اعلام و اخطار کتبی اکثریت مطلق اعضای هیأت بوده ، سپس بررسی  و رسیدگی توسط بازرس و در صورت نیاز به رأی گیری برای تصمیم ، در جلسه بعدی رأی گیری صورت خواهد پذیرفت.

ماده54 ) جلسات هیأت مدیره به دعوت رئیس هیأت و در غیاب وی نایب رئیس و همچنین حضور حداقل دو عضو اصلی رسمیت داشته و تصمیمات هیأت مدیره با حداقل دو رأی موافق  قانونی خواهد بود.

تبصره 1 : در تمامی جلسات هیأت مدیره صورتجلسه تنظیم و پس از امضای حاضرین در بایگانی خانه مستند ثبت خواهد شد . مصوبات آن توسط رئیس و در غیاب وی توسط نایب رئیس پیگیری خواهد شد.

ماده55 ) جلسات منظم هیأت مدیره حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل می‌شود و برگزاری جلسات فوق‌العاده با تصویب اکثریت هیأت یا به دعوت رئیس هیأت مدیره امکان‌پذیر است.

ماده56 ) حضور بازرس در جلسات هیأت مدیره بلامانع بوده و در آن جلسه دارای حق رأی نخواهد بود.

ماده 57) هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق توکیل و تفویض نمایندگی به غیر را برای حضور در جلسه هیأت نداشته و مذاکرات هیأت مدیره  ثبت و به امضاء حاضرین رسیده ودر بایگانی خانه مستند نگهداری خواهد شد، در صورتجلسه مذاکرات، اسامی حاضرین و غائبین نیز قید خواهد شد.

ماده 58) انتخاب هر نوع نماینده برای شرکت در جلسات کمیسیون ها ، سازمانها، ارگان ها و وزارتخانه ها به نمایندگی از خانه مستند بعهده هیأت مدیره می باشد.

تبصره 1 : هیأت مدیره می تواند نمایندگان مذکور را از میان خود یا از میان دیگر اعضای خانه مستند انتخاب نماید.

ماده 59) هیأت مدیره در چارچوب اهداف اساسنامه خانه مستند ، برای هرگونه اقدامی بنام خانه مستند و هر نوع عمل و فعالیتی که مربوط به موضوع خانه مستند است می تواند اقدام نماید که اصلی ترین وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

 1 - اجرای مفاد اساسنامه خانه مستند از طریق مصوبات و راه‌ کارهای مقتضی.

2 - بررسی درخواست عضویت متقاضیان جدید و رسیدگی به تغییر نوع عضویت اعضاء.

تبصره 1 : ملاک انتخاب و ارزیابی فیلمهای متقاضیان برای درخواست عضویت ، رعایت مولفه های فنی و هنری در سینمای مستند می باشد. حدود و ثغور آن را هیأت مدیره در قالب آئین نامه اجرایی تعیین می کند.

3 - معرفی نمایندگان خانه مستند برای مشارکت و حضور در تمامی شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم‌گیری مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه خانه مستند.

4 - معرفی نمایندگان خانه مستند برای شرکت در مجامع فرهنگی، صنفی و سینمایی و جشنواره‌ها در داخل و خارج از کشور.

5 - تصویب تعلیق و یا لغو عضویت اعضاء.

6 -  تشکیل هیأت و شورای داوری ، متشکل از سه نفر خارج از اعضای  هیأت مدیره به منظور حل اختلاف مابین اعضای  خانه مستند یا اختلافات آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از خانه مستند مرتبط با حرفه  مستند سازی.

7 -  کمک در جهت ایجاد مسائل رفاهی، بیمه‌، از کارافتادگی و صندوق‌های تعاونی و دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای اعضاء با حفظ استقلال خانه مستند.

8 - برگزاری مراسم، جشنواره ، جلسات و ایجاد کارگروه‌های صنفی (جهت تعامل و تشویق اعضاء )  و همچنین ارتقاء سطح کیفی آثار تولید شده و آموزش اعضاء.

9 - استخدام و عزل و نصب کارکنان خانه مستند اعم از دائم و یا خرید خدمت.

10 -  تنطیم صورت عملکرد و دعوت مجامع عمومی خانه مستند.

11 – بررسی طرح ها و فیلمنامه های ( مستند) ارائه شده از طرف اعضای خانه مستند برای تولید و حمایت از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سایر سازمانها.

تبصره 1 : هیأت مدیره الزاما" و باید 2 نفر از اعضای ( پیوسته ) خانه مستند را بصورت دوره ای در جلسات شورای طرح و فیلمنامه دعوت نماید . جلسات شورای طرح و فیلمنامه با پنج نفر رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق ( نصف به علاوه یک) حاضرین معتبر خواهد بود.

فصل هفتم : بازرس

ماده 60) مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال، دو نفر بازرس اصلی و علی البدل را از میان اعضای پیوسته خانه مستند انتخاب می نماید و بازرس وظیفه نظارت بر اجرای اساسنامه ، آئین نامه ها و دیگر مصوبات خانه مستند را داشته و می تواند در هر زمان هر گونه رسیدگی مربوطه را بدون محدودیت انجام دهد . تجدید انتخاب بازرس برای یکدوره بعد نیز بلامانع است.

تبصره 1 : در هر دوره از انتخابات، مادامی که بازرس جدید تعیین نشده باشد، بازرس قبلی بطور موقت مسئولیت خود را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 61) داوطلب عضویت در بازرس خانه مستند ، می بایست شرایط ماده 48 اساسنامه را دارا باشد.

ماده 62) داوطلبین بازرس با ثبت نام قبلی و رأی مجزا و مستقیم اعضاء در مجمع عمومی انتخاب می شوند.

ماده 63) بازرس باید در باره صحت گزارش هیأت مدیره و صورت دارایی و صورت عملکرد تسلیمی به مجمع اظهار کند، بدین منظور بازرس می تواند همواره بدون حق رأی در تمامی جلسات هیأت مدیره شرکت کند.

ماده 64) در صورتی که به هر دلیل اعضای بازرس از دو نفر تقلیل یابند، در اولین جلسه مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده ،  مجمع عمومی می بایست جهت ترمیم بازرس، انتخابات مربوط به این امر را برگزار نماید.

ماده 65) هیچ یک از اعضای بازرس حق توکیل و تفویض نمایندگی به غیر را برای حضور در جلسه هیأت مدیره ندارند.

ماده 66) اختلاف هریک از اعضای خانه مستند با اعضای هیأت مدیره از طریق پیگیری بازرس انجام می پذیرد ، بازرس موظف است با مراجعه به قوانین جاری کشور و از طریق شورای حل اختلاف مندرج در بند 6 وظایف و اختیارات هیأت مدیره ، بررسی های لازم را انجام  و احقاق حقوق نماید.

فصل هشتم : امور مالی

ماده 67) سال مالی خانه مستند، روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد.

ماده 68) منابع مالی خانه مستند عبارتنداز:

1 - حق عضویت اعضاء بر مبنای آئین نامه های مصوب هیأت مدیره.

2 – کمک های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

3 -  کمک های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

4 - دیگر کمک های دریافتی از مؤسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه به شرط حفظ استقلال خانه مستند.

5 – درآمدهای حاصل از فعالیتهای خانه مستند شامل : آموزش ، برگزاری کارگاهها ، ورک شاپ  و نظایر آن.

فصل نهم : سایر مقررات

ماده 69) انحلال خانه مستندبه تقاضای دو سوم اعضای پیوسته و وابسته پس از بررسی و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و با رأی سه چهارم اعضای حاضر در جلسه امکان پذیر می باشد.

تبصره 1 : در مجمع عمومی فوق العاده که انحلال خانه مستند در آن بررسی می شود ، وکالت از سوی اعضاء برای شرکت در رأی گیری قابل قبول نمیباشد و اعضاء باید شخصا" در جلسه حضور یابند.

ماده 70) در صورت انحلال و تصفیه حقوقی خانه سینمای مستند تبریز ، تمامی اموال و دارایی های آن پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

ماده 71) مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده و یا صراحت نداشته باشد تابع قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 72) این اساسنامه در 9 فصل و 72 ماده به عنوان اساسنامه خانه سینمای مستند تبریز در مجمع عمومی سال 1396 بررسی و تصویب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                    


چاپ   ایمیل