معرفی

خانه سینمای مستند تبریز تشکلی است ، مستقل و غیردولتی ، متشکل از کارگردانان حرفه‌ای سینمای مستند استان آذربایجانشرقی که با هدف حفظ و صیانت حقوق مادی و معنوی اعضاء و کمک به ارتقاء کیفی سینمای مستند استان تشکیل گردیده است.

 ایده اصلی تأسیس خانه سینمای مستند در مراکز استانها از طرف مدیران وقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، آقایان سید محمد مهدی طباطبایی نژاد و مرتضی رزاق کریمی ارائه گردیده است . با توجه به ظرفیتهای موجود سینمای مستند در استان آذربایجانشرقی و شهر تبریز ، راه اندازی و تأسیس خانه مستند در این شهر با پیشنهاد سعادتعلی سعیدپور مستند ساز تبریزی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ارائه شد که این درخواست با استقبال جمعی از مستند سازان شهر تبریز روبرو شد . با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، 21 شهریور ماه سال 1396 مصادف با روز ملی سینما رسما" خانه سینمای مستند تبریز در مجتمع فرهنگی سینمایی 22 بهمن تبریز افتتاح گردید و کارهای اداری ، ثبتی و عضوگیری آن تا پایان سال 1396 انجام و با شماره ثبت 3970 و شناسه ملی 14007442459 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آذربایجانشرقی - تبریز به ثبت رسید


چاپ   ایمیل