رویدادها و اخبار جشنواره

  • سینما
حسین پورستار ، فیلمساز : به یمن فعالیتهای اخیر خانه سینمای مستند تبریز و سایر برنامه های در دست اجرای این تشکل صنفی ، نهضتی در راه است.
فرشاد اکتسابی ، مستندساز : بزرگترین حسن برگزاری جشنواره منطقه ای فیلم مستند آذربایجان این است ، که پایتخت صرفا" به واسطه تمرکز برگزاری جشنواره های متعدد در توجه خواستگاه سینمای مستند کشور قرار نمی ...
مریم امینی مستندساز و مدرس دانشگاه : سینمای مستند در شهر بزرگی مانند تهران به یمن جشنواره فیلم حقیقت و سایر جشنواره هایی که به فیلم مستند می پردازند جا افتاده و سمت و سوی حرفه ای نیز پیدا کرده است؛ ...
یدالله نوعصری ، کارگردان : برگزاری جشنواره منطقه ای فیلم مستند آذربایجان برای مستند سازان منطقه شمالغرب ایران یک اتفاق بزرگ و مبارکی است. امیدوارم این جشنواره منجر به کشف استعدادهای مستند سازی و ...
سید محسن طباطبایی پور ، تهیه کننده سینمای مستند : برگزاری جشنواره منطقه ای فیلم مستند آذربایجان یک حرکت نو اندیشانه و مثبتی است برای استانهای شمالغرب کشور که اگر این حرکت خوب از خانه سینمای مستند ...
همایون امامی ، مستند ساز و مدرس سینمای مستند : برگزاری جشنواره های منطقه ای ، گستره پرورش نیروی انسانی و طراوت بخشی به روند مستند سازی را در یک منطقه جغرافیایی وسعت می بخشد.
رهبر قنبری مستند ساز و مدرس سینما : تبریز یه علت ظرفیتهای بالقوه حوزه سینمای مستند ، مرکز فوق العاده مناسب برای برگزاری جشنواره منطقه ای سینمای مستند شمالغرب کشور است.
جعفر صانعی مقدم ، مدیر فرهنگی : تبریز شهر مهمی در کشور است و حتما" می تواند قطب مهمی در حوزه مستند سازی و برگزاری جشنواره منطقه ای شمالغرب کشور باشد.
فتح الله امیری ، مستندساز : ظرفیتهای مستند سازی در شهر تبریز به واسطه مستند سازان خوب و حرفه ای اسش بالاست و این شهر می تواند مرکز تحول مستند سازی در شمالغرب کشور باشد.